انجمن صنفی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان گیلان

در بهار 1397 با همکاری 10 مرکز تأسیس، و نخستین انتخابات اعضای هيأت مدیره و بازرس انجمن در تابستان همان سال برگزار شد.

مبانی قانونی تأسیس انجمن های صنفی

تبصره 5 ماده 131 قانون کار جمهوری‌اسلامی ایران مصوب 1369، تأسیس انجمن های صنفی را در رسته های مختلف به رسمیت شناخته است.

بر این اساس، هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ 1371.10.6 بنا به پیشنهاد شماره 63159 مورخ 1370.7.8 وزارت کار و امور اجتماعی، آیین‌نامه «چگونگی تشکیل و حدود وظایف و اختیارات

و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه» را تصویب نمود. برای دریافت متن آیین نامه،  اینجا را کلیک کنید. 

کانون ملی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

با برگزاری نخستین مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۸، کانون ملی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی رسماً کار خود را آغاز کرد. استان گیلان علاوه بر ایفای نقش مؤثر به عنوان در فرآیند تأسیس کانون، به عنوان عضو هيأت مدیره

نیز یک کرسی در هيأت مدیره کانون (با نمایندگی جناب آقای مهندس مؤمنی، رئیس انجمن گیلان) در اختیار دارد.

 

پس از اینکه انجمن های صنفی استانی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در ۱۰ استان کشور شکل گرفتند ، زمینه برای تأسیس کانون ملی فراهم شد و بر این اساس، نخستین مجمع در سالن همایش های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور رؤسا و نمایندگان انجمن های صنفی استانی (تهران، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، فارس، گیلان، یزد، بوشهر، اصفهان، زنجان و خوزستان)، مدیرکل توسعه کار آفرینی وزارت و ناظرین این وزارتخانه، برگزار شد.

 

بر این اساس و به ترتیب آراء، دکتر غلامرضا حبیبی از تهران، دکتر حسین معتمدی از فارس، مهندس محمود جانی درمیان از خراسان شمالی، دکتر فرزاد قلعه کوهی از آذربایجان غربی، و مهندس مجتبی مؤمنی طارمسری از گیلان به عنوان اعضای هيأت مدیره کانون ملی، و آقای شاهرخ سلیمی از خوزستان به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند. همچنین، دکتر الله کرم لیراوی به عنوان بازرس کانون و محمدحسین پورشمسی بندرآباد به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

رسالت کانون کشوری مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، به عنوان یک تشکل صنفی متشکل از انجمن های استانی، سازماندهی و هماهنگی امور مراکز عضو انجمن های استانی در سطح کشور است.

 

هم اکنون (زمستان 1400) بیش از 500 مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در 17 استان کشور از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان های مربوطه مجوز فعالیت دریافت نموده اند.