• .

خدمات ما

متن نمونه شماره 1... ادامه

متن نمونه شماره 2... ادامه

«نوارزیاب» سامانه ای است برای ارزیابی میزان آمادگی ایده ها، طرح ها، اختراعات و فناوری ها در مسیر تجاری سازی و کارآفرینی، که با همکاری انجمن مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی و کارگزاری شبکه فن بازار ملی ایران در استان گیلان راه اندازی شده است.... ادامه

برای موفقیت در فرآیند پر پیچ و خم کارآفرینی، از مدیران و متخصصین مراکز انجمن مشاوره بگیرید.... ادامه

مشتریان